język polski english
Świadectwo bezpieczeństwa


Przedsiębiorstwo Elektrobud Grudziądz Sp. z o.o. uzyskało świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia do klauzuli tajne, NATO Secret i UE Secret. Ponadto nasz system teleinformatyczny uzyskał świadectwo akredytacji bezpieczeństwa do wymienionych klauzul.powrót

   copyright © Elektrobud Grudziądz Sp. z o.o. design by actinet.pl